POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych jest Biuro Podróży Topowe Wakacje Beata Sobańska, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 61.

Odwiedzający naszą stronę zgadzają się na przetwarzanie przez administratora  danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania ze strony internetowej www.topowewakacje.pl  .

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

  • informacja, przygotowanie i przesłanie oferty wyjazdów turystycznych na wskazany przez klienta adres mailowy
  • przygotowania informacji, przygotowania i przesłania oferty usług takich jak: przeloty lotnicze, transfery, ubezpieczenia, hotele, wynajem samochodów, wizy na wskazany przez Panią/Pana  adres korespondencyjny, mailowy
  • kontakt telefoniczny z klientem celem dopytania o preferencje i  oczekiwania co do przesłanej oferty
  • przetwarzania związanego z działaniami marketingowymi Administratora (np. mailing)

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

Administrator zapewnia odpowiednie środki, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników strony, a w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim, ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Każdy użytkownik strony ma prawo do:

  • dostępu do udostępnionych (swoich) danych osobowych
  • dokonywania uzupełnienia lub korekt
  • żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia (zgodnie z przepisami prawa)  gdy staną się one niepotrzebne do realizacji celu, dla którego realizacji były niezbędne

poprzez kontakt z Administratorem:

BiuroPodróżyTopoweWakacje                                                                                                                                                                                                                                                                                   ul.Grzybowska61 00-844 Warszawa

  E-mail: rodo@topowewakacje.pl

Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych za pomocą strony internetowej danych  tak długo, jak jest to dozwolone przepisami prawa.

Administrator ma prawo wykorzystywać dane osobowe użytkowników strony internetowej do celów marketingowych oraz związanych z realizacją zamówionych świadczeń, o ile takową zgodę uzyskał od użytkowników strony internetowej.

Pytanie dotyczące polityki prywatności, komentarze, uwagi, reklamacje należy kierować na adres: rodo@topowewakacje.pl

Użytkownicy strony internetowej www.topowewakacje.pl  mają prawo do zgłaszania reklamacji dotyczących polityki prywatności do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Często czytane wpisy


Ostatnie wpisy